ozrendzigurski.com

Home

Web sajt se bavi određenim oblastima nauke i primenjene bezbednosti, kao i odgovarajućim aktivnostima, sa aspekta savremenih  i informatičkih tehnologija:

 

 

administrator: odzigurski@google.com

Science & Art & Technology

Web site deal with particular fields of sciences and applied security and related activities, in terms of modern and information technology:

· Informatika - IT

· Bezbednost

· Globalizacija

· Digitalna umetnost

· Konsultacije

· Edukacija

· Istraživanje

· Projektovanje

·  Informatics - IT

· Security

· Globalization

· Digital Arts

· Consulting

· Education

· Research

· Design

SM